Skip to main content

Technische productie
1,50 meter proof!

In deze heftige tijden staan ook wij stil bij alles wat nóg belangrijker is dan ons werk. Onze gezondheid, ons gezin, onze familie, onze manier van leven, met elkaar. Maar we staan niet alleen stil, we anticiperen ook. Op hoe we met elkaar in een nieuwe werkelijkheid op 1,5m afstand toch weer mooie projecten kunnen realiseren.

Wij hebben alle onderdelen van onze dienstverlening langs de maatstaf van deze tijd gelegd en komen nu met “Technische Productie 1,50 meter Proof”.

“Technische Productie 1,50 meter Proof” is ons antwoord, vanuit onze discipline, op de vele vragen rondom het organiseren van events, shows en samenkomsten in de huidige tijd. Een helder en praktisch protocol dat organisatoren, opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers, kan helpen om “onze” branche klaar te maken voor produceren op veilige afstand. Wij gaan graag met dit protocol als tool, op gepaste afstand, met jullie in gesprek over hoe we samen weer concepten en ideeën mogelijk kunnen maken.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op! Gebruik het contact formulier, bel 088-099 20 50, mail naar info@sightline.nl of benader één van onze collega’s.

Houd moed, houd vol, houd afstand!

De eerste stap: Al in de ontwerpfase gezamenlijk de juiste keuzes maken om “1,50 meter proof” te kunnen produceren. Dit geldt voor zowel het creatieve als voor het technische ontwerp van elke show, event, programma. Door al in deze fase het protocol te hanteren wordt het volledig geïntegreerd in de productie.

Ontwerp

Tijdens de totale duur van een evenement is het onvermijdelijk dat verschillende mensen en groepen gebruik moeten maken van dezelfde ruimtes. Een goede planning helpt ervoor te zorgen dat gebruikers niet of zo min mogelijk gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn. Dit geldt niet alleen voor de crew tijdens de opbouwfase, maar ook voor de publieksruimte, backstage verkeersruimtes, de directe omgeving van de locatie en de wijze waarop het publiek de locatie bereikt en weer naar huis gaat.

Planning

Voor de logistieke handling van alle materialen zijn mensen nodig, al dan niet met behulp van machinerie. In de planning is gelijktijdigheid al zoveel mogelijk voorkomen. Bij het regelen van de logistiek is het streven ook de werknemers van individuele partijen in staat te stellen om te werken met de inachtneming van de anderhalve meter en de hygiënemaatregelen. Ook moet er gekeken worden naar de algemene verblijfsruimtes en verkeersroutes binnen de locatie.

Logistiek

Crowd management raakt direct aan de technische productie van een evenement, juist in deze tijd is die link nog veel belangrijker. Zodra er vanuit de overheid meer ruimte gegeven wordt zal er nog steeds rekening gehouden moeten worden met beperkende maatregelen. Ons protocol betrekt natuurlijk locatie, (beveiligings)organisatie en overheden in dit proces.

Crowd Management

et integreren en aanvullen van het bestaande Health & Safety beleid is een essentieel onderdeel van ons protocol. We zullen ervoor moeten zorgen dat iedereen, werkend of bezoeker, zich bewust is en blijft van de beperkingen, gedragscodes en voorzorgsmaatregelen om de risico’s maximaal in te dammen.

Health & Safety

In nieuwe situaties zullen we moeten blijven innoveren, om te voldoen aan veranderende regelgeving en om voorop te blijven lopen in een veranderende branche. Innovaties zijn belangrijke tools om te gaan denken en handelen in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Dit gebruiken we in alle facetten van onze dienstverlening.

Innovatie